logo_v1
| Share

Denonco veprimet korruptive në Bashkinë e Elbasanit dhe institucionet në varësi të saj

cel
Qëndroni në kontakt me ne

Ndërtimi i ketij portali u mbështet nga UNDP

undp

Njoftime për Tendera

 

Objekti i prokurimit

Fondi limit i përgjithshëm

Koha e zhvillimit të Tenderit

Proçedura e prokurimit

Burimi i financimit

Investime

Shpenzime

Kryerja e shërbimit të gjelbërimit në qytetin e Elbasanit

9,999.930

02.03.2012

ora:1000

Proçedurë e Hapur

Buxheti i Bashkisë

ShĂ«rbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike  objekteve nĂ« administrim tĂ« BashkisĂ«  Elbasan dhe institucioneve tĂ« saj pĂ«r periudhĂ«n prill-dhjetor 2012.

12.499.713

05.03.2012

ora: 1000

Proçedurë e Hapur

Buxheti i Bashkisë

Sistemim - asfaltim i sheshit pas pallatit 18, rruga "Azmi Stringa" dhe sheshet e pallateve.

6.298.980

06.03.2012

ora:1200

Kërkesë propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Sistemim - asfaltim i rrugës "Kozma Naska" përgjatë lulishtes "Kozma Naska" lagjia "Kongresi Elbasanit".

2.287.611

06.03.2012

Kërkesë propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Sistemim - asfaltim i shesheve tĂ« pallateve nr.12, 12/1, 15, 15/1, rruga "Shyqyri Demiri" sistemim asfaltim i shesheve tĂ« pall . 20 dhe 53 rruga "Kujtim Dakli" dhe Behexhet Jolldashi

4.677.997

09.03.2012

ora: 1000

Kërkesë propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Kryerja e shërbimit të pastrimit në qytetin e Elbasanit

198.154.891

12.03.2012

ora: 1000

Proçedurë e hapur

Buxheti i Bashkisë

Sistemim - asfaltim i rrugĂ«s "Kasem Sejdini" dhe "Koço Brisku", lagjia "5 Maj"

5.506.304

12.03.2012

ora: 1100

Kërkesë Propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Sistemim – asfaltim i rrugës "Papa Jorgji Theodhori", lagjja "5 Maji"

(Kisha Shën Thanasit)

5.609.306

13.03.2012

ora: 1100

Kërkesë Propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Sistemim – asfaltim i rrugës "Bedri Xhomo" ( tek spitali ) lagjja "5 Maji"

( Kisha Shën Thanasit) .

5.073.711

13.03.2012

ora: 1100

Kërkesë Propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Sistemim - asfaltim i rrugĂ«s "Ndriçim Duraku" (Halit Narazani), lagjia "5 Maji"

3777226

15.03.2012

ora: 1000

Kërkesë Propozim

Buxheti i Bashkisë

Hua Bankare

Sistemi  i  kamerave nĂ« qytet (shkolla, rrugĂ«, varrezat publike).

 

29.166.666

10.09.2012

ora:1000

Proçedurë e
  Hapur

Buxheti i
Bashkisë

Rikonstruksion i rajoneve nr. 3; nr.5 dhe nr.6 399.649 

03.10.2013,

ora: 1200

Blerje e Vogel

Buxheti i Bashkisë

Blerje llampa ekonomike për nevojat e Qendrës Ekonomike të Arsimit (pranë Bashkisë Elbasan) 583.200

10.10.2013,

ora :1000

Kërkesë për Propozim

Buxheti i Bashkisë

Blerje kontenierësh të mbetjeve urbane me volum 1.1m3 3.332.000

16.10.2013,

ora 1200

Kërkesë për Propozim

Buxheti i Bashkisë

Blerje pellet briket (tallash i presuar) për nevojat e Qendrës Ekonomike të Arsimit (për ngrohjen e shkollave, kopshteve dhe çerdheve). 1.697.768

21.10.2013,

ora 1200

Kërkese për Propozim

Buxheti i Bashkisë

 
Kontaktoni me zëdhënësin

e-mail- jonida.gucaj@elbasani.gov.al


Numër kontakti: 054 400 169